ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over werkgelegenheid voor jongeren in de landbouw


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over werkgelegenheid voor jongeren in de landbouw  
B8-0417/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie zich inzet voor de uitvoering van de Europa 2020-strategie en dat het garanderen van de nodige voorwaarden voor de competitiviteit van de industrie van de Unie een van de doelstellingen is;

B.  overwegende dat een sterke landbouwsector in de Europese Unie en een florerend platteland, die gegarandeerd worden door een krachtig GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid), vitale componenten zijn om de uitdaging van de voedselzekerheid aan te kunnen;

C.  overwegende dat er in Europa steeds minder landbouwers zijn ten gevolge van de moeilijkheden van het werk en de omvang van de noodzakelijke investeringen om een bedrijf op te starten;

D.  overwegende dat 4,5 miljoen landbouwers (30 % van de landbouwers) in Europa momenteel ouder zijn dan 65 jaar en slechts 6 % van de landbouwers jonger is dan 35 jaar;

1.  vraagt de Commissie het beroep van landbouwer aantrekkelijker te maken en door middel van programma's, projecten en seminaries jongeren te helpen zich aan de landbouw te wijden.

Juridische mededeling - Privacybeleid