PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 60k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la munca tinerilor în agricultură


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la munca tinerilor în agricultură  
B8-0417/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să îndeplinească obiectivele strategiei Europa 2020 printre care se găsește și acela de a garanta condițiile necesare competitivității industriei Uniunii;

B.  întrucât pentru UE un sector agricol puternic și sustenabil și un mediu rural înfloritor, asigurat de o PAC puternică, sunt elemente vitale pentru a face față provocării securității alimentare;

C.  întrucât în Europa sunt din ce în ce mai puțini agricultori, date fiind greutățile specifice muncii și investițiile necesare pentru a pune pe picioare o fermă;

D.  întrucât în momentul de față în Europa 4,5 milioane de agricultori (30% dintre agricultori) au peste 65 de ani și doar 6% au mai puțin de 35 de ani;

1.  solicită Comisiei să facă profesiunea de agricultor să devină mai atractivă și să-i ajute pe tineri să se dedice agriculturii prin intermediul unor programe, proiecte și seminare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate