NÁVRH UZNESENIA
PDF 240kWORD 59k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o práci mladých ľudí v poľnohospodárstve


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o práci mladých ľudí v poľnohospodárstve  
B8-0417/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia sa zaviazala k plneniu stratégie Európa 2020 a keďže jedným z jej cieľov je zabezpečiť podmienky potrebné pre konkurencieschopnosť priemyslu Únie;

B.  zdôrazňuje, že silné a udržateľné poľnohospodárske odvetvie v celej EÚ a prosperujúce a udržateľné vidiecke prostredie zabezpečené silnou SPP majú kľúčový význam pri riešení problému potravinovej bezpečnosti;

C.  keďže v Európe je čoraz menej poľnohospodárov vzhľadom na zložitosť tejto práce a na výšku investícií potrebných na založenie podniku;

D.  keďže v súčasnosti 4,5 milióna poľnohospodárov v Európe (30 % z celkového počtu poľnohospodárov) má viac ako 65 rokov a len 6 % má menej ako 35 rokov;

1.  vyzýva Komisiu, aby zatraktívnila povolanie poľnohospodára prostredníctvom programov, projektov a seminárov a pomohla mladým ľuďom, aby sa tomuto povolaniu venovali.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia