PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 216kWORD 59k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o mladih, zaposlenih v kmetijstvu


Aldo Patriciello

B8‑0417/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o mladih, zaposlenih v kmetijstvu  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se je Evropska unija zavezala, da bo uresničila strategijo Evropa 2020, in ker je eden njenih ciljev ustvariti primerne okoliščine za konkurenčnost industrije Evropske unije;

B.  ker sta močan kmetijski sektor in cvetoče podeželsko gospodarstvo v Evropski uniji, ki ju zagotavlja trajnostna skupna kmetijska politika, bistvena dejavnika za soočanje z izzivi v zvezi s prehransko varnostjo;

C.  ker je v Evropi zaradi napornega dela in velikih naložb, potrebnih za zagon kmetijskega gospodarstva, čedalje manj kmetov;

D.  ker je v Evropi trenutno 4,5 milijona kmetov (30 % vseh kmetov) starih več kot 65 let in samo 6 % manj kot 35 let;

1.  poziva Komisijo, naj izboljša privlačnost poklica kmeta ter naj s programi, projekti in seminarji spodbudi mlade, da se usmerijo v kmetijstvo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov