FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om sysselsättning av ungdomar inom jordbruket


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om sysselsättning av ungdomar inom jordbruket  
B8-0417/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har åtagit sig att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Ett av dessa mål är att säkerställa de villkor som krävs för att unionens industri ska vara konkurrenskraftig.

B.  Att det i EU finns en stark jordbrukssektor och en blomstrande landsbygdsmiljö, som säkerställs genom en hållbar gemensam jordbrukspolitik, är en förutsättning för en tryggad livsmedelsförsörjning.

C.  Det finns allt färre jordbrukare i Europa. Orsakerna till detta är att arbetet är krävande och att det krävs omfattande investeringar för att starta ett företag.

D.  För närvarande är 4,5 miljoner jordbrukare i Europa (30 procent av jordbrukarna) över 65 år. Bara 6 procent av dem är under 35 år.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra jordbrukaryrket mer attraktivt och att hjälpa ungdomar att bli jordbrukare genom program, projekt och seminarier.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy