PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 60k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice  
B8-0418/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 52000AR0269(01),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica de mediu a Uniunii se bazează pe principiul precauției, pe principiul acțiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului, precum și pe principiul „poluatorul plătește”;

B.  întrucât, pe măsură ce piața continuă să se dezvolte și ciclurile de inovare devin din ce în ce mai scurte, înlocuirea echipamentelor se accelerează, ceea ce duce la o creștere rapidă a fluxului deșeurilor;

C.  întrucât în absența reciclării se pierd resurse valoroase;

D.  întrucât unele state membre dispun de legislație pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar altele nu,

1.  solicită Comisiei să reformuleze legislația relevantă, având în vedere că această diferență creează o serie de potențiale probleme în materie reciclare, disparități în cheltuieli financiare și echipamente substitutive.

Notă juridică - Politica de confidențialitate