PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 59k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o odpadni električni in elektronski opremi


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o odpadni električni in elektronski opremi  
B8-0418/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij 52000AR0269(01),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker okoljska politika Unije temelji na previdnostnem načelu, načelu preprečevanja in načelih, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da plača onesnaževalec;

B.  ker se zaradi nenehne širitve trga in vedno krajših inovacijskih ciklov oprema vedno hitreje nadomešča, kar prispeva k vse večji količini odpadkov;

C.  ker nezadostno recikliranje povzroča izgubo dragocenih virov;

D.  ker je ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v nekaterih državah članicah zakonsko urejeno, v drugih pa ne;

1.  poziva Komisijo, naj preoblikuje zakonodajo, saj sedanje razlike lahko povzročijo številne težave pri recikliranju, razlike pri finančnih bremenih in potrebo po nadomestnih napravah.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov