PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Downin syndroomaa sairastavista lapsista


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Downin syndroomaa sairastavista lapsista  
B8-0420/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklan,

–  ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että yhdellä 600–1 000 syntyvästä lapsesta on Downin syndrooma;

B.  ottaa huomioon, että tämä syndrooma on kaikkein yleisin geneettinen syy oppimisongelmiin;

C.  ottaa huomioon, että Downin syndroomaa sairastavilla lapsilla on lukuisia synnynnäisiä epämuodostumia ja erityisesti sydänsairauksia;

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään kansallisen ja Euroopan tason tiedotuskampanjan Downin syndroomasta;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan tällaisten sairauksien hoitoa koskevaan tutkimukseen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö