PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 59k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Dauno sindromu sergančių vaikų


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Dauno sindromu sergančių vaikų  
B8-0420/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi su Dauno sindromu gimstančių vaikų dalis pagal apskaičiavimus sudaro 1 atvejį 600–1000 gimimų;

B.  kadangi Dauno sindromas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių genetinių mokymosi sutrikimo priežasčių;

C.  kadangi su Dauno sindromu gimę vaikai dažnai kenčia nuo apsigimimų, ypač širdies ligų;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares parengti informuotumo apie Dauno sindromą didinimo kampaniją nacionaliniu ir ES lygmeniu;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti šio tipo ligų gydymo tyrimus;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su pasirašiusiųjų pavardėmis Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika