NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 59k
14.3.2016
PE579.839v01-00
 
B8-0425/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinářském dodavatelském řetězci


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky potravinářském dodavatelském řetězci  
B8-0425/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu Komise COM(2016) 032,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že potravinářský dodavatelský řetězec umožňuje dodávky potravinářských produktů a nápojů ke spotřebě jednotlivců i rodin; dotýká se každodenního života spotřebitelů v EU a pohltí podstatnou část průměrného rozpočtu rodin;

B.  vzhledem k tomu, že ač jednotný trh subjektům potravinářského řetězce přinesl značné výhody, v posledních desetiletích vedly určité směry vývoje, jako je rostoucí soustředění a vertikální integrace účastníků na trhu v celé EU, ke strukturálním změnám tohoto řetězce;

C.  vzhledem k tomu, že všechny zainteresované strany potravinářského řetězce si jsou vědomy problému nekalých obchodních praktik a různé průzkumy ukazují na to, že jsou tyto praktiky relativně rozšířené minimálně v některých odvětvích řetězce;

1.  vyzývá Komisi, aby koordinovala a vybízela členské státy, aby vhodným a přiměřeným způsobem přijímaly opatření proti nekalým obchodním praktikám, a to při zohlednění vnitrostátní situace a osvědčených postupů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí