ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 463kWORD 46k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно приравняването в правно отношение на купуването и продаването на деца посредством практиката на сурогатно майчинство на трафик с хора и органи


Лоренцо Фонтана, Матео Салвини

Резолюция на Европейския парламент относно приравняването в правно отношение на купуването и продаването на деца посредством практиката на сурогатно майчинство на трафик с хора и органи  
B8-0431/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трафикът на хора представлява форма на нарушение на основните права, превръща хората в стоки и представлява обида за тяхното достойнство и неприкосновеност;

Б.  като има предвид, че семейството, създадено по биологичен път от баща и майка, трябва да получи необходимата закрила и помощ, за да може пълноценно да изпълнява своята роля;

В.  като има предвид, че техниките за асистирано оплождане излагат жените на редица потенциални последици за здравето;

Г.  като припомня изследванията относно значението на връзката между майката и детето по време на бременността и относно предродилната привързаност, които представляват важни отношения за нормалното и здравословно развитие на детето в емоционално, социално и психическо отношение;

Д.  като подчертава, че в много държави сурогатното майчинство се счита за престъпление и че за законна майка на детето се счита жената, която го е родила, и това прави невалидни споразуменията, сключени преди раждането на детето;

1.  отправя искане Комисията и Съветът да започнат своевременно процеса на приравняване в правно отношение на купуването и продаването на деца посредством практиката на сурогатно майчинство, сурогатни майки и трафика на родилки на трафик с хора и органи.

Правна информация - Политика за поверителност