NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 49k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o opatření, na jehož základě by se obchodování s dětmi náhradních matek právně vnímalo jako obchodování s lidmi a s orgány


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Návrh usnesení Evropského parlamentu o opatření, na jehož základě by se obchodování s dětmi náhradních matek právně vnímalo jako obchodování s lidmi a s orgány  
B8-0431/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je jednou z forem porušování základních práv, neboť proměňuje lidské bytosti ve zboží, uráží jejich důstojnost a neblaze působí na integritu lidí;

B.   vzhledem k tomu, že rodině, kterou z biologického hlediska vytváří otec a matka, se musí dostávat ochrany a pomoci, jež potřebuje, aby mohla plně vykonávat svou úlohu;

C.   vzhledem k tomu, že v důsledku umělého oplodnění mohou ženy trpět různými zdravotními poruchami;

D.   vzhledem ke studiím o významu „nitroděložní vazby“ mezi matkou a dítětem a o prenatálním citovém poutu jakožto vztahu, který má klíčový význam pro normální a zdravý vývoj dítěte z emocionálního, sociálního a psychického hlediska;

E.   vzhledem k tomu, že v řadě zemí je náhradní mateřství považováno za trestný čin a že žena, která porodí dítě, je pokládána za jeho matku v každém ohledu, a vzhledem k následné neplatnosti dohod, které byly ohledně budoucího narození uzavřeny před porodem;

1.  žádá Komisi a Radu, aby bezodkladně zahájily proces, který by z právního hlediska postavil obchodování s dětmi prováděné prostřednictvím náhradních matek, pronájmu dělohy či obchodování s rodičkami na roveň obchodování s lidmi a s lidskými orgány.

Právní upozornění - Ochrana soukromí