FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 45k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om juridisk at ligestille køb af børn gennem anvendelsen af rugemødre med handel med mennesker og organer


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om juridisk at ligestille køb af børn gennem anvendelsen af rugemødre med handel med mennesker og organer  
B8-0431/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at menneskehandel er en krænkelse af menneskerettighederne, eftersom den gør mennesker til handelsvarer og udgør en angreb på deres værdighed og integritet;

B.   der henviser til, at familien, som biologisk set består at en far og en mor, skal nyde godt af den beskyttelse og støtte, den har brug for at kunne udfolde sin rolle fuldt ud;

C.   der henviser til, at teknikkerne til kunstig befrugtning udsætter kvinderne for diverse potentielle sundhedsproblemer;

D.   der minder om de undersøgelser der findes om vigtigheden af "mor-barn"-forholdet, mens barnet befinder sig i livmoderen og om den prænatale tilknytning, som er af grundlæggende betydning for barnets normale og sunde følelsesmæssige, sociale og psykiske udvikling;

E.   understreger, at anvendelse af rugemødre er en forbrydelse i mangel lande, og at den kvinde, der føder barnet, betragtes som mor til det i enhver henseende med den konsekvens at alle aftaler om den forestående fødsel, som er indgået forud for fødslen, erklæres ugyldige;

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til snarest muligt at indlede processen med juridisk at ligestille køb af børn gennem anvendelsen af rugemødre/surrogatmødre/handel med fødende med handel med mennesker og organer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik