RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 47k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


surrogaatemaduse tavas seisneva lastekaubanduse õigusliku võrdsustamise kohta inimkaubanduse ja elunditega kauplemisega


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek surrogaatemaduse tavas seisneva lastekaubanduse õigusliku võrdsustamise kohta inimkaubanduse ja elunditega kauplemisega  
B8-0431/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et inimkaubandus kujutab endast üht põhiõiguste rikkumise vormi, muudab inimesed kaubaks ning on vastuolus nende väärikuse ja puutumatusega;

B.   arvestades, et perekond, mis koosneb bioloogiliselt isast ja emast, peab saama oma rolli täies ulatuses täitmise võimaldamiseks vajalikku kaitset ja abi;

C.   arvestades, et kunstliku viljastamise tehnoloogia võib põhjustada naistel mitmesuguseid tervisehäireid;

D.   tuletades meelde uuringuid emakasisese ema-lapse suhte tähtsuse ja sünnieelse kiindumuse kohta, mis kujutab endast suhet, mis on lapse normaalse ja tervisliku emotsionaalse, sotsiaalse ja psüühilise arengu jaoks ülimalt tähtis;

E.   rõhutades, et paljudes riikides peetakse surrogaatemadust kuriteoks ning et naist, kes lapse sünnitab, peetakse seega täies ulatuses emaks ning seega peetakse ka tulevast sündi käsitlevaid sünnieelseid lepinguid õigustühisteks;

1.  palub komisjonil ja nõukogul käivitada aegsasti protsess, mille eesmärk on õiguslikult võrdsustada surrogaatemaduse / emaka rentimise / sünnitajatega kauplemise tavas seisnev lastekaubandus inimkaubanduse ja elunditega kauplemisega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika