PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 45k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sijaissynnyttäjäjärjestelyiden kautta tapahtuvan lasten ostamisen ja myymisen rinnastamisesta lainsäädännössä ihmis- ja elinkauppaan


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sijaissynnyttäjäjärjestelyiden kautta tapahtuvan lasten ostamisen ja myymisen rinnastamisesta lainsäädännössä ihmis- ja elinkauppaan  
B8-0431/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ihmiskauppa loukkaa perusoikeuksia, muuttaa ihmiset kauppatavaraksi ja loukkaa heidän ihmisarvoaan ja koskemattomuuttaan;

B.   ottaa huomioon, että perheellä, jonka muodostavat biologisesti isä ja äiti, on oikeus saada tarvittaessa suojelua ja apua niin, että se pystyy täydellisesti hoitamaan tehtävänsä;

C.   ottaa huomioon, että hedelmöityshoidot altistavat naiset erilaisille mahdollisille terveysongelmille;

D.   muistuttaa kohdunsisäisestä äiti-lapsisuhteesta ja syntymää edeltävästä kiintymyssuhteesta tehdyistä tutkimuksista, joiden mukaan ne ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsen terveelle emotionaaliselle, sosiaaliselle ja psyykkiselle kehitykselle;

E.   alleviivaa, että monissa maissa sijaissynnytys katsotaan rikokseksi ja naista, joka synnyttää lapsen, pidetään kaikilta osin lapsen äitinä, jolloin ennen syntymää tehdyt synnytystä koskevat sopimukset ovat mitättömiä;

1.  kehottaa komissiota ja neuvostoa aloittamaan pikaisesti toimet, joilla lasten ostaminen ja myyminen sijaissynnyttäjäjärjestelyiden, kohdunvuokrauksen tai synnyttäjien kauppaamisen avulla rinnastetaan lainsäädännössä ihmis- ja elinkauppaan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö