PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 45k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o pravnom izjednačavanju kupoprodaje djece preko prakse surogat-majčinstva s trgovinom ljudima i organima


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o pravnom izjednačavanju kupoprodaje djece preko prakse surogat-majčinstva s trgovinom ljudima i organima  
B8-0431/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je trgovina ljudima, pri kojoj se osobe pretvaraju u robu, oblik kršenja njihovih temeljnih prava i povreda njihova dostojanstva i integriteta;

B.   budući da se obitelj, koju biološki čine otac i majka, mora zaštititi i podržati da bi u potpunosti mogla ostvariti svoju ulogu;

C.   budući da žene koje se podvrgavaju tehnikama potpomognute oplodnje mogu imati razne zdravstvene poremećaje;

D.   s obzirom na istraživanja o važnosti odnosa majke i djeteta u maternici i prenatalne privrženosti, koji je ključan za normalan i zdrav emocionalni, društveni i psihički razvoj djeteta;

E.   budući da se u mnogim zemljama surogat-majčinstvo smatra kaznenim djelom i da se žena koja rodi dijete smatra njegovom majkom u svakom pogledu pa su sporazumi sklopljeni prije rođenja djeteta nevažeći;

1.  traži od Komisije i Vijeća da žurno pokrenu postupak pravnog izjednačavanja kupoprodaje djece preko prakse surogat-majčinstva, iznajmljivanja maternice i trgovine rodiljama s trgovinom ljudima i organima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti