ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 46k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de juridische gelijkstelling van de verkoop van kinderen via de praktijk van het draagmoederschap met mensenhandel en orgaanhandel


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de juridische gelijkstelling van de verkoop van kinderen via de praktijk van het draagmoederschap met mensenhandel en orgaanhandel  
B8-0431/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en gezien het Handvest van de grondrechten van de EU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat mensenhandel een vorm van schending van de mensenrechten is, mensen tot handelswaar maakt en een schending is van hun waardigheid en integriteit;

B.   overwegende dat het gezin, dat biologisch gevormd wordt door een vader en een moeder, de bescherming en assistentie moet krijgen die het nodig heeft om zijn rol ten volle te kunnen spelen;

C.   overwegende dat technieken voor geassisteerde reproductie vrouwen blootstellen aan diverse potentiële gezondheidsproblemen;

D.   herinnerend aan de onderzoeken over het belangrijke karakter van de relatie tussen moeder en kind in de baarmoeder en van de prenatale hechting, een relatie die fundamenteel is voor een normale en gezonde ontwikkeling van het kind op emotioneel, sociaal en psychisch gebied;

E.   het feit onderstrepende dat draagmoederschap in vele landen wordt beschouwd als een misdrijf en dat een vrouw die een kind baart, in alle opzichten wordt beschouwd als de moeder hiervan, met als gevolg dat de prenatale akkoorden over de toekomstige geboorte nietig zijn;

1.  verzoekt de Commissie en de Raad snel een proces te starten om de verkoop van kinderen via de praktijk van draagmoederschap/huur van een baarmoeder/handel in barende vrouwen juridisch gelijk te stellen met mensenhandel en orgaanhandel.

Juridische mededeling - Privacybeleid