NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 47k
9.3.2016
PE579.845v01-00
 
B8-0431/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o postavení obchodovania s deťmi vykonávaného prostredníctvom náhradného materstva z právneho hľadiska na roveň obchodovania s ľuďmi a s orgánmi


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o postavení obchodovania s deťmi vykonávaného prostredníctvom náhradného materstva z právneho hľadiska na roveň obchodovania s ľuďmi a s orgánmi  
B8-0431/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže obchodovanie s ľuďmi je jednou z foriem porušovania ľudských práv, pretože mení ľudí na tovar, uráža ich dôstojnosť a nepriaznivo pôsobí na ich integritu;

B.   keďže rodine, ktorú z biologického hľadiska vytvára otec a matka, sa musí dostávať ochrany a pomoci, ktoré potrebuje, aby mohla v plnej miere vykonávať svoju úlohu;

C.   keďže techniky umelého oplodnenia vystavujú ženy celému radu potenciálnych vplyvov na zdravie;

D.   keďže štúdie potvrdili význam „vnútromaternicovej väzby“ medzi matkou a dieťaťom a prenatálneho citového puta ako vzťahu, ktorý má kľúčový význam pre normálny a zdravý vývoj dieťaťa z emocionálneho, spoločenského a psychického hľadiska;

E.   keďže v mnohých krajinách je náhradné materstvo považované za trestný čin a keďže žena, ktorá porodí dieťa, sa považuje za jeho matku v každom ohľade, čo vedie k následnej neplatnosti dohôd, ktoré boli v súvislosti s narodením dieťaťa uzavreté pred pôrodom;

1.  žiada Komisiu a Radu, aby bezodkladne začali postup, ktorý by z právneho hľadiska postavil obchodovanie s deťmi vykonávané prostredníctvom náhradného materstva, prenájmu maternice alebo obchodovania s rodičkami na roveň obchodovania s ľuďmi a s ľudskými orgánmi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia