PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 48k
30.3.2016
PE579.848v01-00
 
B8-0434/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la inițiativele și propunerile formulate în sprijinul politicilor pentru tineret ale statelor membre


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la inițiativele și propunerile formulate în sprijinul politicilor pentru tineret ale statelor membre  
B8-0434/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mulți tineri europeni sunt grav afectați de criza economică, manifestând nesiguranță, neliniște și îngrijorare în toate situațiile;

B.  întrucât datele referitoare la problemele și suferința psihologică a tinerilor europeni evidențiază modul în care acest fenomen este în creștere constantă;

C.  întrucât cei mai expuși sunt numeroșii tineri cu probleme în mediul educațional și familial;

D.  întrucât îngrijirile medicale legate de acest fenomen în extindere sunt în creștere și continuă să împovăreze bugetele publice ale statelor membre;

1.  invită, în consecință, Comisia să acorde mai multă atenție acestei probleme, considerând-o prioritară;

2.  îi propune Comisiei o intervenție normativă în sprijinul politicilor pentru tineret ale statelor membre cel mai greu lovite de criza ocupațională, mărind resursele în raport cu programele și finanțările.

Notă juridică - Politica de confidențialitate