RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 57k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


sotsiaalse põllumajanduse ja sellega seotud koolitusvõimaluste kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sotsiaalse põllumajanduse ja sellega seotud koolitusvõimaluste kohta  
B8-0438/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et sotsiaalne põllumajandus on põllumajanduse liik, mis on vajalik pinnase ja selle viljakuse kaitseks ning mis pakub pidevat töötamisvõimalust inimestele, kellel on oht tööturult eemale jääda;

B.  arvestades, et sotsiaalse põllumajandusega tegelemine tähendab kohustust toota mahepõllumajanduslikult, vastutustundlikult, säästvalt ning inimeste tervist kaitsvalt;

C.  arvestades, et sotsiaalne põllumajandus tundub üha enam pakkuvat Euroopale võimalust võtta kasutusele uus innovaatiline, säästev ja osalejate heaolu tagav põllumajanduslik mudel;

1.  peab seetõttu vajalikuks pöörata sotsiaalsele põllumajandusele rohkem tähelepanu ja pidada seda üldist heaolu pakkuvate meetmete seas esmatähtsaks;

2.  teeb ettepaneku seadusandlikuks sekkumiseks, et vaadata läbi sotsiaalset põllumajandust käsitlevad õigusaktid, eesmärgiga luua põllumajandussektoris uusi koolitusvõimalusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika