ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 57k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over sociale landbouw en de opleidingsmogelijkheden op dit gebied


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over sociale landbouw en de opleidingsmogelijkheden op dit gebied  
B8-0438/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat sociale landbouw een realiteit is waarbij mensen zich op het terrein inzetten om de bodem en de vruchtbaarheid hiervan te beschermen, met permanente mogelijkheden op het gebied van werk voor personen die hiervan uitgesloten dreigen te blijven;

B.  overwegende dat sociaal landbouwer zijn, betekent dat men zich inzet voor een biologische en verantwoorde productie, met aandacht voor duurzaamheid en voor de gezondheid van mensen;

C.  overwegende dat sociale landbouw Europa steeds meer de mogelijkheid lijkt te bieden om een nieuw model naar voren te schuiven voor innoverende en duurzame landbouw en participerende welvaart;

1.  acht het daarom nodig meer aandacht aan dit verschijnsel te besteden en het als prioritair te beschouwen in het kader van de maatregelen ten voordele van het collectief;

2.  stelt wetgevingsactie voor om de wetgeving inzake sociale landbouw te herdefiniëren, teneinde nieuwe opleidingsmogelijkheden in de landbouwsector te creëren.

Juridische mededeling - Privacybeleid