PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 60k
15.3.2016
PE579.852v01-00
 
B8-0438/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la agricultura socială și oportunitățile de formare aferente


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la agricultura socială și oportunitățile de formare aferente  
B8-0438/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât agricultura socială este o realitate care este folosită în teritoriu pentru a proteja solul și fertilitatea acestuia, oferind permanent locuri de muncă persoanelor care riscă să rămână excluse;

B.  întrucât a fi agricultor social înseamnă a fi angajat în direcția unei producții biologice și responsabile, care urmărește sustenabilitatea și protejează sănătatea persoanelor;

C.  întrucât agricultura socială pare să reprezinte din ce în ce mai mult o șansă pentru Europa de a adopta un nou model de agricultură inovator și sustenabil și de bunăstare (welfare) participativă,

1.  consideră, prin urmare, că trebuie acordată mai multă atenție acestui subiect, care trebuie considerat prioritar în contextul măsurilor luate în beneficiul public;

2.  propune o măsură legislativă de redefinire a normelor în domeniul agriculturii sociale menită să creeze noi oportunități de formare în sectorul agricol.

Notă juridică - Politica de confidențialitate