Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0452/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0452/2016

  HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

  8.4.2016 - (2016/2639(DEA))

  az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése alapján

  Vicky Ford a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

  Eljárás : 2016/2639(DEA)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0452/2016
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0452/2016
  Viták :
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0452/2016

  A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló európai parlamenti határozat tervezete

  (2016/2639(DEA))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2016)01934),

  –  tekintettel a Bizottság 2016. március 11-i levelére, melyben kérte a Parlamenttől annak kijelentését, hogy nem tesz ellenvetést a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. április 5-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016. április 7-i, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének címzett levelére,

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

  –  tekintettel az Uniós Vámkódexről szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 160. cikkére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

  A.  mivel az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet[2] közzétételét követően felfedeztek két hibát;

  B.  mivel az első hiba a felhatalmazáson alapuló rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott bizonyos fajta árukra vonatkozó, az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 139. cikkében meghatározott vámárunyilatkozat feltételezésével kapcsolatos; mivel a 136. cikkben felsorolt áruk sorrendje a rendelet elfogadását megelőző végső ellenőrzés során megváltozott, azonban a felhatalmazáson alapuló rendelet 139. cikkének ezekre az árukra történő hivatkozásait tévedésből nem frissítették, ezért javítani kellett e hivatkozásokat;

  C.  mivel a második hiba az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 141. cikkének (1) bekezdését érinti; mivel a jelenleg hatályos 2454/93/EGK rendelet 233. cikke (1) bekezdésének b) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos korlátozott és egészen egyedi esetekben a határ átlépését ideiglenes behozatali, kiviteli, vagy újrakiviteli nyilatkozatnak tekintsék, ami tévedésből nem szerepel az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, ami miatt nem lehetséges bizonyos árukat pusztán az uniós vámhatárok átlépésével bejelenteni; mivel ezért javítani kell a 141. cikk (1) bekezdését;

  D.  mivel e két hiba hatással lenne a kereskedelmi forgalomra és rendkívül negatívan érintené a vámhatóságokat és a kereskedelmet, ha azokat 2016. május 1-jéig, az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályba lépéséig nem javítanák ki;

  E.  mivel a 952/2013/EU rendelet 284. cikke szerint, amelyben a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, a felhatalmazáson alapuló rendelet (C(2016)01934) elvileg csak a Parlament és a Tanács általi ellenőrzési időszak eltelte után léphet hatályba, amely időszak az értesítést követő két hónapig – jelen esetben 2016. június 5-ig – tart, és további két hónappal meghosszabbítható;

  F.  mivel azonban a Bizottság 2016. március 11-én sürgősségi alapon kérte, hogy az Európai Parlament 2016. május 1-je előtt hagyja jóvá a felhatalmazáson alapuló rendeletet (C(2016)01934);

  1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.