FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
29.3.2016
PE579.881v01-00
 
B8-0457/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om Schengensystemets ophør


Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Schengensystemets ophør   
B8-0457/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det som følge af attentaterne i Bruxelles den 22. marts 2016 kan konstateres, at Europa nu er mål for islamistisk terror, der organiseret af en veritabel femte kolonne, der er tilstedeværende i alle de europæiske lande;

B.  der henviser til, at den fare, som terrorismen udgør, er blevet alvorligt forværret siden den massive tilstrømning af migranter til Europa, blandt hvilke et stort antal jihadister har skjult sig;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) har forpligtet sig til at give borgerne "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed [...] og forebyggelse af kriminalitet";

1.  opfordrer Det Europæiske Råd til omgående at bringe politikken med ufiltreret modtagelse af migranter til ophør;

2.  opfordrer Det Europæiske Råd til at bringe Schengensystemet til ophør og derved sikre genoprettelse af grænserne mellem medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik