Menetlus : 2015/3031(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0463/2016

Esitatud tekstid :

B8-0463/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 238kWORD 59k
11.4.2016
PE579.887v01-00
 
B8-0463/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP))


Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Poolas (2015/3031(RSP))  
B8-0463/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 19. jaanuari 2016. aasta avaldusi olukorra kohta Poolas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liidul ei ole suutlikkust ega õigust sekkuda liikmesriikide sisepoliitikasse; arvestades, et Euroopa Liit ei tohiks ähvardada sanktsioonide kehtestamisega ega sanktsioone tegelikult kehtestada, kui demokraatlikult tehtud otsused ei vasta ELi soovitule;

B.  arvestades, et Euroopa Komisjon on ka varem sobimatult reageerinud, kritiseerides Euroopa kodanike valimisotsuseid pärast valimisi ja referendumeid muudes liikmesriikides, ning et nüüd kavatseb ta käsile võtta Poola uue valitsuse;

C.  arvestades, et Ungari peaminister Viktor Orbán on öelnud, et Euroopa Liit ei peaks kaaluma mingite sanktsioonide kehtestamist Poola vastu, sest selleks oleks vaja ühehäälset otsust, aga Ungari ei toetaks iialgi mingisuguseid Poola-vastaseid sanktsioone;

1.  tuletab meelde, et Euroopa Komisjon ei ole poliitiline organ, vaid liidu täidesaatev organ, ning peab rangelt järgima Euroopa Liidu lepingu artiklit 17 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 234, 244–250, 290 ja 291;

2.  kinnitab taas oma pühendumust identiteedi ja riikliku suveräänsuse ülekaalukatele põhimõtetele, mis moodustavad koos vabaduse põhimõttega lahutamatu terviku;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika