Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0463/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0463/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Lenkijoje

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2015/3031(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0463/2016
Pateikti tekstai :
B8-0463/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0463/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Lenkijoje

(2015/3031(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 19 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl padėties Lenkijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga neturi pajėgumų ar teisės kištis į valstybių narių vidaus politiką; kadangi Europos Sąjunga neturėtų grasinti taikyti arba iš tiesų taikyti sankcijas, kai demokratiškai priimti sprendimai neatitinka ES pageidautinos krypties;

B.  kadangi Komisija jau netinkamai sureagavo į Europos Sąjungos piliečių pasirinkimą praėjus rinkimams ir referendumams kitose valstybėse juos kritikuodama, o dabar ruošiasi išskirti naująją Lenkijos vyriausybę;

C.  kadangi Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad „Europos Sąjunga neturėtų net galvoti apie kokių nors sankcijų taikymą Lenkijai, nes jos turėtų būti patvirtintos vienbalsiai, o Vengrija niekuomet nepritars jokioms sankcijoms Lenkijai“;

1.  primena, kad Komisija – tai ne politinis organas, o Sąjungos vykdomasis organas, taigi ji turi griežtai laikytis to vaidmens, kuris jai numatytas ES sutarties 17 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 234, 244–250, 290 ir 291 straipsniuose;

2.  iškilmingai dar kartą patvirtina pritariantis pagrindiniams tapatybės ir nacionalinio suverenumo principams, kurie kartu su laisvės principu sudaro nedalomą visumą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.