Procedūra : 2015/3031(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0464/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0464/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 455kWORD 290k
11.4.2016
PE579.888v01-00
 
B8-0464/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Polijā (2015/3031(RSP))


Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Polijā (2015/3031(RSP))  
B8-0464/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 19. janvāra debates par stāvokli Polijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Polijas vēsturē ir daudzi piemēri, kas liecina par tās apņemšanos cīnīties par brīvību un neatkarību, kuras aizstāvot, Polijas karavīri un civiliedzīvotāji ir lējuši savas asinis; tā kā jo īpaši būtu jāatceras, ka Polija bija pirmā valsts Eiropā, kas stājās pretī Vācijas nacistu agresijai un ka Polija bija tā, kas uzsāka komunistiskās sistēmas demontāžu;

B.  tā kā Polija bija viena no pirmajām demokrātijas, personas brīvības un reliģijas brīvības ieviesējām Eiropā, tā kā Polijas Republika bija pirmā valsts Eiropā un otrā pasaulē, kas pieņēma konstitūciju, un tā kā gadu simtiem Eiropa varēja mācīties no Polijas, kā ievērot cilvēktiesības, kā arī personas un reliģijas brīvību;

C.  tā kā spēkā esošās Polijas konstitūcijas 197. pantā noteikts, ka Konstitucionālā tiesa darbojas saskaņā ar likumu, ko pieņēmis Polijas parlaments;

D.  tā kā Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja paziņojumi un plašsaziņas līdzekļos paustais viedoklis vēl vairāk padziļina konfliktu un apgrūtina iespēju panākt kompromisu saistībā ar Konstitucionālās tiesas darbību;

E.  tā kā Konstitucionālās tiesas krīze sākās 2015. gada oktobrī un bija saistīta ar politiski motivētām darbībām, ko veica PO-PSL koalīcijas valdība pēc zaudējuma vēlēšanās; tā kā Konstitucionālā tiesa 2015. gada decembrī pieņēma lēmumu, ka divu tiesnešu izraudzīšanās 2015. gada oktobrī nav bijusi konstitucionāla;

F.  tā kā Venēcijas komisijas pamatnostādnes nav saistošas un dalībvalstu valdības tās var pieņemt kā norādes pozitīvu pārmaiņu ieviešanai, bet šī pieņemšana nav obligāta;

G.  tā kā Venēcijas komisijas priekšsēdētājs savā dienesta vēstulē uzsver, ka Polijas Konstitucionālā tiesas reforma ir Polijas iekšējais jautājums, un tas būtu jārisina attiecīgajām valsts iestādēm;

H.  tā kā Polijas tiesību aktos ir skaidri noteikti termiņi, kādos jāpublicē Konstitucionālās tiesas lēmumi;

I.  tā kā Līgumos nedz Komisijai, nedz kādai citai ES iestādei nav dotas tiesības iejaukties kādas dalībvalsts politiskajā sistēmā, jo īpaši tad, ja ierosinātās izmaiņas nav pretrunā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju;

J.  tā kā Konstitucionālās tiesas krīzes padziļināšanās var Polijā ietekmēt tiesību aktu ievērošanu,

1.  uzskata, ka Polijā nav apdraudēta ne konstitucionālās varas nodalīšana, ne parlamentārās demokrātijas darbība, nedz arī pamatbrīvības un tiesiskums;

2.  uzsver, ka Konstitucionālā tiesas krīze ir Polijas iekšējais jautājums un to var atrisināt tikai Polijas valdība, apspriežoties ar visām ieinteresētajām pusēm;

3.  atzīst, ka situācija Polijā neprasa ne Komisijas, ne kādas citas ES iestādes iejaukšanos; uzskata, ka Polijas valdība ir brīva un suverēna savā darbībā un tai nevar uzlikt par pienākumu ņemt vērā tādu iestāžu kā Venēcijas komisija viedokli;

4.  atzīst, ka jebkāda Komisijas un citu Eiropas Savienības struktūru iejaukšanās attiecībā uz Polijā pastāvošajām demokrātijas normām ir nepamatota; uzsver, ka šāda rīcība neatbilstu subsidiaritātes principam, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā;

5.  uzsver, ka darbības, ko Komisija veikusi attiecībā uz Poliju un Polijas valdību, ir politiski motivētas un tās izmanto opozīcija, lai padziļinātu priekšstatu par Polijā pastāvošu politisku haosu;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Polijas Republikas prezidentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika