Postupak : 2015/3031(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0465/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0465/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 71k
11.4.2016
PE579.889v01-00
 
B8-0465/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Poljskoj (2015/3031(RSP))


Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Poljskoj (2015/3031(RSP))  
B8-0465/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 5. Ugovora o Europskoj uniji i članak 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Ustav Poljske, a posebno njegove članke 2., 10., 190., 194., 195. i 197.,

–  uzimajući u obzir Zakon o Ustavnom sudu od 25. lipnja 2015. i njegove kasnije izmjene,

–  uzimajući u obzir rezolucije Sejma Republike Poljske od 25. studenog 2015. o nepostojanju pravne snage rezolucija o izboru sudaca Ustavnog suda koje je Sejm usvojio 8. listopada 2015. godine,

–  uzimajući u obzir Poslovnik Sejma Republike Poljske,

–  uzimajući u obzir mišljenje br. 833/2015 Europske komisije za demokraciju preko prava (Venecijanska komisija) o izmjenama Zakona od 25. lipnja 2015. o Ustavnom sudu Poljske,

–  uzimajući u obzir mišljenje CDL-STD(1997)020 Venecijanske komisije,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da sadašnja poljska vlada ima najjači demokratski mandat u povijesti zemlje od pada komunizma;

B.  budući da je izmjene Zakona o ustavnom sudu 25. lipnja 2015. usvojila prethodna vlada kako bi popunila pet sudačkih mjesta koja bi se inače oslobodila nakon demokratskih izbora održanih 25. listopada 2015., čime je u zadnji čas izmijenila sastav Ustavnog suda;

C.  budući da na osnovi članka 21. Zakona o Ustavnom sudu iz 2015. godine svaka osoba izabrana na položaj suca Ustavnog suda mora obvezno položiti prisegu pred predsjednikom da bi postala ustavnim sucem;

D.  budući da je poljski parlament 19. studenog i 22. prosinca 2015. izmijenio Zakon o Ustavnom sudu iz 2015. kojim je utvrdio pravila za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom u skladu s člankom 197. Ustava Poljske;

E.  budući da je pretpostavka ustavnosti valjano objavljenog zakona osnovno ustavno načelo nužno za osiguravanje vladavine prava pri ocjeni suglasnosti svakog zakona s Ustavom;

F.  budući da na osnovi članka 122. stavka 3. Ustava Poljske samo predsjednik Republike Poljske može pokrenuti ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom prije nego što zakon stupi na snagu;

G.  budući da je nužno da se odluke Ustavnog suda donose u skladu s odgovarajućom procedurom, što je conditio sine qua non da se rezolucije ustavnih sudaca smatraju odlukama u smislu članka 190. Ustava Poljske i da se objave u Službenom listu;

H.  budući da je Poljska zatražila od Venecijanske komisije da razmotri odredbe novog zakona kojim se utvrđuju pravila o donošenju odluka u Ustavnom sudu;

I.  budući da je mišljenje br. 833/2015 Venecijanske komisije 11. ožujka 2016. podneseno Sejmu Republike Poljske;

1.  ističe da su uzrok sadašnjih kontroverzi o Ustavnom sudu izmjene Zakona o Ustavnom sudu usvojene 25. lipnja 2015. i izbor pet sudaca 8. listopada 2015., malo prije izbora održanih 25. listopada 2015.;

2.  ističe da si je prethodna vlada osigurala veliku većinu od čak 14 od 15 sudaca Ustavnog suda i da je na taj način prekršila elementarno načelo pluralizma u sudovima, što je u suprotnosti s preporukama Venecijanske komisije iz 1997. godine da „stranka na vlasti ne bi smjela biti u položaju da imenuje sve suce prema vlastitim željama”;

3.  ističe da je poništenje tih imenovanja o kojem je odluku donio novi saziv parlamenta provedeno u okviru redovnog postupka ispravljanja vlastitih odluka te ističe da nema osnove za to da se novoizabranom parlamentu uskrati pravo da odlučuje o valjanosti svojih prethodnih odluka u okviru istog postupka;

4.  ističe da je svrha izmjena Zakona o ustavnom sudu iz 2015. koje je donijela vlada stranke Pravo i pravičnost olakšavanje postupka konkretne ocjene suglasnosti s Ustavom i transparentnija pravila za političku, apstraktnu ocjenu suglasnosti s Ustavom, ali i ograničavanje neograničenih diskrecijskih ovlasti predsjednika Ustavnog suda u tom smislu;

5.  ističe da je odluku Ustavnog suda od 9. ožujka 2016. razmatralo i usvojilo vijeće od 12 umjesto najmanje 13 sudaca, što u skladu s poljskim zakonodavstvom predstavlja očitu povredu pravila postupka i protivno je članku 197. Ustava, prema kojem Ustavni sud mora poštovati vlastiti Poslovnik; osim toga, ističe da je na osnovi članka 7. Ustava vlada dužna poštovati načelo zakonitosti i da ne smije objaviti nijednu odluku donesenu uz očitu povredu pravila postupka;

6.  pozdravlja odluku predsjednika Sejma Republike Poljske da se imenuje skupina stručnjaka, otvorena za predstavnike svih parlamentarnih stranaka, čija će zadaća biti sastavljanje preporuka za budući parlamentarni rad i primjena, u najvećoj mogućoj mjeri, preporuka Venecijanske komisije u predmetnom području, ali pritom izražava uvjerenje da bi rad Ustavnog suda trebao biti što transparentniji, a pristup tom Sudu što širi;

7.  ističe da je predsjednik Venecijanske komisije u svojim napomenama jasno dao do znanja da je reforma poljskog Ustavnog suda unutarnje pitanje Poljske koje moraju riješiti mjerodavna nacionalna tijela; naglašava da je taj pristup u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenom u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji;

8.  naglašava da se to pitanje može riješiti na odgovarajući način samo ako svi sudionici poljskog političkog života djeluju odgovorno i postignu kompromis;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, državama članicama, Vijeću Europe i Europskoj komisiji za demokraciju preko prava.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti