Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0491/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0491/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 508kWORD 104k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.503v01-00
 
B8-0491/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))


Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0491/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά νομικά μέσα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔAΔ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του OHE για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο ‘One humanity, shared responsibility’ (Mία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη) και ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Aσφαλείας του OHΕ 1998 (2011), η οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011, και την απόφαση 2143 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Mαρτίου 2014, οι οποίες αφορούν την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/64/290 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Μαΐου 2015 για τα ασφαλή σχολεία, της οποίας η κύρωση ξεκίνησε στη διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία και την οποία συγκάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας τον Μάιο 2015, και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος​(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προπαρασκευή της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη και η ενίσχυση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου τα τελευταία 150 χρόνια αποτελούν θεμελιώδες επίτευγμα για την ανθρωπότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23-24 Μαΐου 2016 θα διεξαχθεί η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής με τίτλο «Μια ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη», ο Γ.Γ. του ΟΗΕ εφιστά την προσοχή ως προς αυτό που αποκαλεί «αναίσχυντη και βίαιη διάβρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου» σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, φαινόμενο που απειλεί με πισωγύρισμα στις εποχές των πολέμων που δεν γνώριζαν όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η μη απαίτηση και προαγωγή του σεβασμού των κοινών μας κανόνων και η μη στήριξη των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής, παρακολούθησης και λογοδοσίας συμβάλλουν σε αυτή τη διάβρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επιδιώκει να αμβλύνει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων προστατεύοντας όσους δεν συμμετείχαν ή δε συμμετέχουν πια στις εχθροπραξίες και ρυθμίζοντας τα μέσα και τις μεθόδους διεξαγωγής του πολέμου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα παρατηρεί μια πολύ δυσάρεστη τάση για επιθέσεις κατά νοσοκομείων και σχολείων στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων παγκοσμίως, μεταξύ άλλων, προσφάτως, στην Υεμένη, το Αφγανιστάν, τη Συρία και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι συριακές και ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν σε νοσοκομεία, στο πλαίσιο πολεμικής στρατηγικής στη συριακή σύγκρουση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό απολαύουν ειδικής προστασίας βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι κάθε εμπρόθετη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών θεωρείται σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πράγμα που ισχύει και για πολλές άλλες πράξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης πρόσβασης σε αυτήν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, στα οποία περιλαμβάνονταν ορισμένα αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνυπέγραψαν τη διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία μετά τη Διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε τη σημασία του να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, η διαιώνιση σοβαρών παραβιάσεων, και υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις όπου το ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου διαπράττονται και από τις ένοπλες δυνάμεις κρατών που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα κράτη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού οργάνωσε μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με αντικείμενο τον τρόπο ενίσχυσης της νομικής προστασίας των θυμάτων ένοπλης σύγκρουσης και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τον Δεκέμβριο του 2015, δεν κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν ως προς τον νέο μηχανισμό που πρότειναν η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και η κυβέρνηση της Ελβετίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό προβλέπεται η διεξαγωγή ετήσιας συνεδρίασης των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις Συμβάσεις της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια νέα διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη του 2019·

1.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη θεμελιώδη συνεισφορά του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας και καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής για να επαναβεβαιώσουν τη νευραλγική σημασία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της προστασίας που προσφέρει·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, που συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με ανησυχητικό ρυθμό σε ένοπλες συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την πραγματική έκταση της εν λόγω κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και να εκπονήσουν χωρίς καθυστέρηση ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με χρονικά καθορισμένους στόχους, ώστε να αξιοποιήσουν την επιρροή τους για να τερματίσουν τέτοιες παραβιάσεις και καταχρήσεις, καθώς και να προωθήσουν την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των εικαζόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

4.  αποτίνει φόρο τιμής στο αξιοθαύμαστο θάρρος και την αφοσίωση του διεθνούς και τοπικού ιατρικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές συγκρούσεων·

5.  επιμένει ότι είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση της ουδετερότητας και της προστασίας των υγειονομικών και εκπαιδευτικών υποδομών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων· εκφράζει ανησυχία για τα ασαφή όρια μεταξύ ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων και την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών ή πολιτικών σκοπιμοτήτων, η οποία υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τις αμιγώς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του διότι ο ρόλος του στρατού σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια δεν εξετάστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής·

6.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των διεθνών συστημάτων έρευνας και των δικαστικών συστημάτων, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για τη συμπλήρωση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν την οικουμενικότητα και να διατηρήσουν την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης, καθώς και να συνεχίσουν να στηρίζουν το ΔΠΔ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας παγκοσμίως·

7.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στενοί εταίροι της ΕΕ και των κρατών μελών της συμμετέχουν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένων επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, όπως φάνηκε προσφάτως με τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις των ΓΧΣ στο Αφγανιστάν, με την υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτική συμμαχία στην Υεμένη και με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα το καλοκαίρι του 2014· ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει σε διμερές επίπεδο για την ουσιαστική προώθηση της συμμόρφωσης των εταίρων της προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και τον πολιτικό διάλογο και, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάλογος δεν έχει αποτέλεσμα, να εξετάσει άλλα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· γενικότερα, καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την ορθή πρακτική κατά την εφαρμογή του·

8.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να δρομολογήσει πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ στις χώρες εκείνες που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως αναφορικά με την εκ προθέσεως στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· τονίζει ότι η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στις χώρες αυτές συνιστά παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008(5)·

9.  τονίζει ότι μη κρατικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας, ενδέχεται να ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, για άλλη μια φορά τις πρόσφατες επιθέσεις κατά σχολείων και παιδιών από τρομοκρατικές ομάδες στη Νιγηρία και το Πακιστάν· προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και επέκτασης της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές όπλων τόσο στη μεταφορά υπηρεσιών σχετικών με τις εξαγωγές όπλων, όπως η παροχή συμβουλών, όσο και σε άλλες δραστηριότητες ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες· ζητεί, επίσης, να εφαρμοστεί ενιαία προσέγγιση από την ΕΕ σχετικά με το ζήτημα των πλωτών οπλοστασίων·

10.  αναγνωρίζει τη σημασία των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εκφράζει όμως τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στην εφαρμογή τους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη και στο επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των δημόσιων λειτουργών·

11.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσουν την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων, ώστε η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να βρίσκεται πρωτίστως υπό την αιγίδα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, ιδίως την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM), να κάνουν χρήση της εντολής αυτής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας και επείγουσας κατάστασης μη συμμόρφωσης· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σε συγκεκριμένες καταστάσεις συγκρούσεων, ιδίως στην ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

12.  υπενθυμίζει τη θέση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ να εξετάζεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στις υπηρεσίες της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC), η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και του ρόλου της στην προσφορά καλών υπηρεσιών· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) και παροτρύνει το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να μελετήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της επιτροπής αυτής, για πρώτη φορά από τη σύστασή της, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία ως επείγουσας κατάστασης κρίσης σε σχέση με την τήρηση των προτύπων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (συνεπώς και τη Γαλλία και τη Λετονία) να αναγνωρίζουν τις αρμοδιότητες της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC)·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι επί του παρόντος η διεθνής κοινότητα διαθέτει περιορισμένα θεσμικά περιθώρια για να ανταποκριθεί σε κοινές ανησυχίες που συνδέονται με την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 απέτυχαν να συμφωνήσουν σε ένα νέο μηχανισμό που θα ενίσχυε το σύστημα διακυβέρνησης σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

14.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της προς τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) να υποστηρίξουν σθεναρά τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ζητεί όμως από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο αναφορικά με τους στόχους και τις στρατηγικές της για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής κατά τις προσεχείς διακυβερνητικές διαδικασίες· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, για την ανάγκη για ένα διεθνή μηχανισμό για τον εντοπισμό και τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με βάση το πρότυπο του λεπτομερούς συστήματος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη στήριξή του για τακτικές, δημόσιες συνεδριάσεις των συμβαλλόμενων μερών στις Συμβάσεις της Γενεύης, όπως συμβαίνει και με άλλες Συμβάσεις του ΟΗΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών προς τις υποχρεώσεις τους·

15.  επικροτεί την πρακτική των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC)· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει τακτικά εκθέσεις για την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών, ιδίως μέσω της περίληψης λεπτομερούς τμήματος στο κεφάλαιο σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στην ετήσια έκθεση του Συμβουλίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να λειτουργήσουν υποδειγματικά και να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους αναφορικά με την κύρωση των κύριων πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλων σχετικών νομικών πράξεων που έχουν αντίκτυπο στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· εκφράζει, πιο συγκεκριμένα, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, μόνο 12 έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για την προστασία από βίαιη εξαφάνιση και ένα κράτος μέλος δεν έχει κυρώσει τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης αυτής·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία, καθώς και τις συστάσεις που έγιναν κατά την 32η Διεθνή διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης πυρομαχικών λευκού φωσφόρου, ιδίως μέσω της κατάρτισης νέου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για ορισμένα συμβατικά όπλα το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση των όπλων αυτών·

19.  παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου και να αναπτύξουν κοινή θέση της ΕΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για ένα προληπτικό παγκόσμιο μορατόριουμ και την ανάπτυξη παγκόσμιας συναίνεσης για τους δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τον περίπλοκο διαχειριστικό φόρτο μετά τις συγκρούσεις και το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τη χρήση τους·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει απαγόρευση των επενδύσεων σε εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται ή εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε συναλλαγές σχετίζονται με νάρκες ξηράς να θεσπίσουν τέτοια απαγόρευση κατά προτεραιότητα·

21.  εμμένει στη σημασία της διασφάλισης της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να κατευθύνει την πολιτική της ΕΕ αναφορικά με όλες τις καταστάσεις αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παρατεταμένης κατοχής όπως στην Παλαιστίνη, τη Δυτική Σαχάρα ή τη Βόρεια Κύπρο, καθώς και των πολλαπλών παγωμένων συγκρούσεων στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

22.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου και εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το αίτημά του προς το Συμβούλιο για την έγκριση κοινής θέσης της ΕΕ για τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη παραμένει αναπάντητο· εμμένει στην ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη χρήση των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών· παροτρύνει εκ νέου το Συμβούλιο να εγκρίνει πολιτική για την απαγόρευση της χρήσης αυτόνομων οπλικών συστημάτων·

23.  τονίζει ότι ο άνισος πόλεμος και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη χαλάρωση ή την παράβλεψη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές επιπτώσεις των αντιτρομοκρατικών μέτρων στην ανθρωπιστική δράση, όπως είναι μεταξύ άλλων η εντατικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων ή ο προκαταρκτικός έλεγχος των εταίρων, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό την παροχή βοήθειας σε περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται ένοπλες ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές· επιμένει ότι τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει να υπονομεύουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, ενώ πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και δημοσιοποίησης των εκθέσεων που σχετίζονται με τις στρατιωτικές επιθέσεις που διεξάγονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή μέσω της συμμετοχής τους στο πλαίσιο διεθνών συνασπισμών, περιλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ· ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη στρατιωτική συμμετοχή τους σε τέτοιους συνασπισμούς και τα για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

25.  παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να τροποποιήσει και να προσαρμόσει τα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης και τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των στρατιωτικών επεμβάσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα (ΚΠΑΑ), ιδίως την Αντίληψη της ΕΕ για τη χρήση βίας· παροτρύνει τους στρατιωτικούς διοικητές να διατυπώσουν επαρκώς σαφείς και ακριβείς κανόνες εμπλοκής, ώστε οι στρατιώτες να συμμορφώνονται προς τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1)

ΕΕ C 303, 15.12.2009, σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

(5)

ΕΕ L 335, της 13.12.2008, σ. 99.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου