Postupak : 2016/2656(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0515/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0515/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0205

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE
PDF 328kWORD 69k
2.5.2016
PE582.527v01-00
 
B8-0515/2016/rev.

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 2016/341 u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA))


Vicky Ford u ime Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 2016/341 u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA))  
B8-0515/2016/rev.

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)2002),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 11. ožujka 2016. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 21. travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013.  o Carinskom zakoniku Unije(1)  , a posebno njezine članke 278. i 279., te članak 284. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da je nakon usvajanja Delegirane uredbe (EU) 2016/341(2) primijećeno da su neki obrasci, u dijelu koji se odnosi na pojednostavljenja, greškom izostavljeni iz Priloga 12., što će imati vrlo negativne posljedice za carinska tijela i trgovce ako se ne dodaju prije 1. svibnja 2016. kada će relevantne odredbe Carinskog zakonika Unije i njegove provedbene odredbe postati mjerodavne;

B.  budući da su u istom Prilogu 12., u dijelu koji se odnosi na pojednostavljenja, također uočene određene pogreške koje se tiču terminologije upotrijebljene u obrascima i budući da će te greške, ako se ne isprave, utjecati na pravnu jasnoću i adekvatnost s Carinskim zakonikom Unije i njegovim provedbenim odredbama;

C.  budući da bi stoga Delegiranu uredbu (EU) 2016/341 trebalo ispraviti tako da se u Prilog 12., u dio koji se odnosi na pojednostavljenja, uvrste obrasci koji nedostaju te da se u istom dijelu Priloga zamijene postojeći obrasci;

D.  budući da se Delegirana uredba treba početi primjenjivati od 1. svibnja 2016. kako bi se zajamčilo da carinska unija neometano funkcionira i da se ne narušavaju trgovinski tokovi;

E.  budući da Delegirana uredba može stupiti na snagu krajem razdoblja nadzora Parlamenta i Vijeća samo ako Parlament ili Vijeće nisu na nju uložili nikakav prigovor ili ako su, prije isteka tog roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore; budući da razdoblje nadzora određeno u članku 284. stavku 5. Uredbe (EU) br. 952/2013 iznosi dva mjeseca od datuma priopćenja, odnosno traje do 9. lipnja 2016. i može se produljiti na još jedno razdoblje od dva mjeseca;

F.  međutim, budući da je Komisija 11. ožujka 2016. zbog hitnosti situacije od Parlamenta zatražila da najkasnije do 1. svibnja 2016. donese prijevremenu potvrdu Delegirane uredbe;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)

Delegirana uredba (EU) br. 2016/341 u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti