Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0515/2016/REV1Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0515/2016/REV1

  HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2016. április 8-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

  2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

  az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése alapján

  Vicky Ford a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

  Eljárás : 2016/2656(DEA)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0515/2016
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0515/2016
  Viták :
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0515/2016

  Az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2016. április 8-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló európai parlamenti határozat tervezete

  (2016/2656(DEA))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2016)2002),

  –  tekintettel a Bizottság 2016. március 11-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016. április 21-i, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének címzett levelére,

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

  –  tekintettel az Uniós Vámkódexről szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 278., 279. cikkére, valamint 284. cikkének (5) bekezdésére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

  A.  mivel az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet[2] elfogadását követően kiderült, hogy a 12. melléklet egyszerűsítéseket érintő részéből bizonyos nyomtatványok tévedésből kimaradtak, ami rendkívül negatívan érinti majd a vámhatóságokat és a kereskedőket, amennyiben 2016. május 1-jéig, vagyis az Uniós Vámkódex és végrehajtási rendelkezéseinek hatályba lépése előtt nem illesztik be azokat a mellékletbe;

  B.  mivel a 12. melléklet egyszerűsítésről szóló részében lévő nyomtatványokban használt terminológiát illetően is találtak bizonyos hibákat, és mivel e hibákat nem javították ki, azok kihatással lesznek a jogi egyértelműségre és az Uniós Vámkódex és végrehajtási rendelkezései megfelelőségére;

  C.  mivel ezért ennek megfelelően korrigálni kell az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletet, és a 12. mellékletben, az egyszerűsítéseket érintő részbe be kell illeszteni a hiányzó nyomtatványokat, illetve a melléklet ugyanezen részében ki kell cserélni a meglévő nyomtatványokat;

  D.  mivel a vámunió zökkenőmentes működésének biztosítása és a kereskedelmi forgalom fennakadásának megakadályozása érdekében a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2016. május 1-jétől alkalmazni kell;

  E.  mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot a 952/2013/EU rendelet 284. cikkének (5) bekezdése az értesítés dátumától számított két hónapban határozta meg, vagyis 2016. június 9-ig tart, illetve további két hónappal meghosszabbítható;

  F.  mivel azonban a Bizottság 2016. március 11-én sürgősségi alapon kérte, hogy a Parlament 2016. május 1-je előtt hagyja jóvá a felhatalmazáson alapuló rendeletet;

  1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.