RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 58k
22.4.2016
PE582.529v01-00
 
B8-0517/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


terrorismi- ja vihakõne vastase võitluse kohta sotsiaalvõrgustikes


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek terrorismi- ja vihakõne vastase võitluse kohta sotsiaalvõrgustikes  
B8-0517/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et sotsiaalvõrgustikud ja internet on tõhusad kommunikatsioonivahendid;

 

B.  arvestades, et terrorism ja terroriorganisatsioonid kasutavad suhtlemiseks, organiseerimiseks, laienemiseks, järgijate värbamiseks ja vihkamist õhutavate avalduste edastamiseks üha enam internetti ja sotsiaalvõrgustikke;

 

C.  arvestades, et Europoli andmetel kasutavad Islamiriigi toetajad ja võitlejad pidevalt 46 000 Twitteri kontot viha ja terrorismi õhutamiseks;

 

D.  arvestades, et pagulaste hulgas olevat Euroopasse sisenenud rohkem kui 4000 Islamiriigi võitlejat inimeste värbamise ja sõjapidamise eesmärgil;

 

1.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles viima sotsiaalvõrgustikes ellu tõhusat terrorismivastase võitluse strateegiat;

 

2.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika