ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 59k
22.4.2016
PE582.529v01-00
 
B8-0517/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het bestrijden van terrorisme en haat op de sociale netwerken


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het bestrijden van terrorisme en haat op de sociale netwerken  
B8-0517/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de sociale netwerken en internet overbrengers zijn van informatie;

 

B.  overwegende dat terrorisme en terroristische organisaties steeds meer steunen op internet en de sociale netwerken om te communiceren, zich te organiseren, zich te ontwikkelen, aanhangers te rekruteren en haatboodschappen te verspreiden;

 

C.  overwegende dat volgens Europol 46 000 Twitteraccounts geregeld worden gebruikt door sympathisanten en militanten van Islamitische Staat om aan te zetten tot haat en terrorisme;

 

D.  overwegende dat meer dan 4 000 strijders van Islamitische Staat in Europa geïnfiltreerd zouden zijn als vluchteling, met als doel te rekruteren en vervolgens oorlog te voeren;

 

1.  verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten een doeltreffende strategie te starten om terrorisme op de sociale netwerken te bestrijden;

 

2.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid