PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 63k
22.4.2016
PE582.529v01-00
 
B8-0517/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea terorismului și a discursurilor de incitare la ură promovate pe rețelele de socializare


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea terorismului și a discursurilor de incitare la ură promovate pe rețelele de socializare  
B8-0517/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rețele de socializare și internetul sunt surse esențiale de informație;

 

B.  întrucât terorismul și organizațiile teroriste recurg din ce în ce mai mult la internet și la rețelele de socializare pentru a comunica, a se organiza, a se dezvolta, a recruta noi adepți și a transmite mesaje de ură;

 

C.  întrucât, potrivit Europol, 46 000 de conturi de Twitter sunt folosite în mod regulat de către simpatizanți și militanți ai Statului Islamic pentru a incita la ură și la terorism;

 

D.  întrucât se pare că mai mult de 4 000 de combatanți ai Statului Islamic s-au infiltrat în Europa ca refugiați, în scopul recrutării de noi membri și trimiterii lor ulterioare la luptă,

 

1.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să lanseze o strategie eficace de combatere a terorismului promovat pe rețelele de socializare;

 

2.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate