Predlog resolucije - B8-0517/2016Predlog resolucije
B8-0517/2016

  PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti terorizmu in sovraštvu v družabnih omrežjih

  22.4.2016

  v skladu s členom 133 Poslovnika

  Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet

  B8-0517/2016

  Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti terorizmu in sovraštvu v družabnih omrežjih

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

  A.  ker so družabna omrežja in internet prenosniki informacij;

  B.  ker se terorizem in teroristične organizacije vse bolj opirajo na internet in družabna omrežja pri komuniciranju, organizaciji, razvoju, novačenju privržencev in širjenju sovražnih sporočil;

  C.  ker po podatkih Europola 46.000 računov na Twitterju redno uporabljajo simpatizerji in borci Islamske države za spodbujanje sovraštva in terorizma;

  D.  ker naj bi se več kot 4000 borcev Islamske države infiltriralo na ozemlje Evrope kot begunci, da bi novačili nove pripadnike, nato pa začeli vojskovanje;

  1.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj uvedejo učinkovito strategijo za boj proti terorizmu v družabnih omrežjih;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.