ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 243kWORD 59k
12.4.2016
PE582.543v01-00
 
B8-0531/2016

benyújtva az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a gazdaságokban végzett ellenőrzések végrehajtásáról


Isabella Adinolfi

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a gazdaságokban végzett ellenőrzések végrehajtásáról  
B8-0531/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  tekintettel az EUMSZ 13. cikkére, a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvre, az állatjólétre vonatkozó 2012–2015-ös európai uniós stratégiára, valamint arra a tényre, hogy valamennyi tagállam ratifikálta a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezményt;

B.  mivel a Négy Mancs nemzetközi szervezet által készített két évig tartó vizsgálatból kiderült, hogy Olaszországban évente 70 000 hímivarú borjat ölnek le, mivel azok szükségtelenek a tejágazati ellátási lánc számára, tehát nem jövedelmezők a tenyésztők számára;

1.  felhívja a Bizottságot, hogy tegye fogékonnyá a tagállamokat, hogy vezessék be a gazdaságok ellenőrzését az ilyen jogellenes gyakorlatok felszámolása érdekében.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat