ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 59k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно начините за гарантиране на модел на устойчиво рибарство


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно начините за гарантиране на модел на устойчиво рибарство  
B8-0638/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че световното потребление на риба на глава от населението се повишава значително и е нараснало от 10 кг на глава от населението през 1960 г. до над 20 кг в наши дни;

Б.  като има предвид, че това експоненциално нарастване крие сериозни рискове за рибните запаси и застрашава различни видове риба, като например червения тон и петнистия скат;

В.  като има предвид, че изключителните икономически зони (ИИЗ) на държавите – членки на Европейския съюз, представляват значителен потенциал за растеж, но този потенциал трябва да бъде компенсиран чрез необходимостта да се вземат предвид изискванията за устойчиво развитие;

1.  отправя искане към Комисията да започне обсъждане на начините за опазване на морските ресурси в световен мащаб.

Правна информация - Политика за поверителност