FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om foranstaltninger til at sikre en bæredygtig form for fiskeri


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at sikre en bæredygtig form for fiskeri  
B8-0638/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det globale forbrug af fisk pr. indbygger er steget betydeligt og gået fra 10 kg pr. indbygger i 1960 til mere end 20 kg i dag;

B.  der henviser til, at denne eksponentielle vækst udgør en alvorlig trussel for fiskebestanden og truer flere fiskearter, såsom den almindelige tun og vinterrokken;

C.  der henviser til, at EU-medlemsstaternes eksklusive økonomiske zoner (EEZ) udgør et betydeligt vækstpotentiale, men at dette potentiale bør modsvares af den nødvendige hensyntagen til kravene om bæredygtig udvikling;

1.  opfordrer Kommissionen til at overveje, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at bevare de globale maritime ressourcer.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik