PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 57k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


keinoista kestävän kalastuksen takaamiseksi


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys keinoista kestävän kalastuksen takaamiseksi  
B8-0638/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen kalan kulutus henkeä kohden on kasvanut merkittävästi 10 kilosta vuonna 1960 nykyiseen yli 20 kiloon;

B.  ottaa huomioon, että tämä eksponentiaalinen kasvu aiheuttaa vakavia riskejä kalavaroille ja uhkaa useita kalalajeja, kuten tonnikalaa ja täplärauskua;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden talousvyöhykkeet tarjoavat huomattavia kasvumahdollisuuksia, mutta niiden vastapainoksi on otettava huomioon kestävän kehityksen vaatimukset;

1.  kehottaa komissiota pohtimaan keinoja maailman meriluonnonvarojen säilyttämiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö