PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 381kWORD 59k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl tvarios žvejybos modelio užtikrinimo būdų


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl tvarios žvejybos modelio užtikrinimo būdų  
B8-0638/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi žuvies vartojimas pasaulyje žymiai auga ir nuo 10 kg vienam gyventojui 1960 m. išaugo iki daugiau kaip 20 kg šiuo metu;

B.  kadangi toks eksponentiškas augimas kelia rimtą riziką žuvų ištekliams ir kelia grėsmę keliems žuvų rūšims, pvz., paprastiesiems tunams ir marmurinėms rombinėms rajoms;

C.  kadangi valstybių narių ir Europos Sąjungos išskirtinėse ekonominėse zonose yra didelių augimo galimybių, tačiau šias galimybes turi būti tinkamai apribotos dėl būtinybės atsižvelgti į tvarios plėtros reikalavimus;

1.  ragina Komisiją pradėti svarstyti pasaulinių jūrų išteklių išlaikymo būdus.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika