REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 357kWORD 59k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par līdzekļiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas zvejas modeli


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līdzekļiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas zvejas modeli  
B8-0638/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pasaulē zivju patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir ievērojami pieaudzis no 10 kg uz vienu iedzīvotāju 1960. gadā līdz vairāk nekā 20 kg mūsdienās;

B.  tā kā šis eksponenciālais pieaugums nopietni apdraud zivju krājumus un vairākas zivju sugas, tostarp zilās tunzivis un plankumainās rajas;

C.  tā kā Eiropas Savienības dalībvalstu ekskluzīvās ekonomikas zonām (EEZ) ir ievērojams izaugsmes potenciāls, taču šis potenciāls ir jālīdzsvaro ar nepieciešamību ņemt vērā ilgtspējīgas attīstības prasības,

1.  prasa Komisijai sākt pārdomu procesu par līdzekļiem, lai saglabātu pasaules jūras resursus.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika