PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie sposobów zagwarantowania zrównoważonego modelu rybołówstwa


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sposobów zagwarantowania zrównoważonego modelu rybołówstwa  
B8-0638/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że spożycie ryb na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie wzrasta, jako że w 1960 r. wynosiło 10 kg na osobę, a dziś wynosi ponad 20 kg;

B.  mając na uwadze, że ten gwałtowny wzrost jest bardzo niebezpieczny dla zasobów rybnych i zagraża wielu gatunkom ryb, jak tuńczyk błękitnopłetwy czy raja plamista;

C.  mając na uwadze, że wyłączne strefy ekonomiczne (w.s.e.) państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią istotny potencjał wzrostu, ale że ten potencjał trzeba zrównoważyć niezbędnym uwzględnieniem wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem;

1.  zwraca się do Komisji o rozpoczęcie refleksji nad sposobami ochrony światowych zasobów morskich.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności