PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 299kWORD 59k
11.5.2016
PE582.659v01-00
 
B8-0638/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o možnostih za zagotovitev trajnostne oblike ribolova


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o možnostih za zagotovitev trajnostne oblike ribolova  
B8-0638/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker svetovna potrošnja rib na prebivalca močno narašča – od leta 1960 do danes se je povečala z 10 na 20 kilogramov na prebivalca;

B.  ker ta eksponentna rast resno ogroža ribje staleže in številne vrste rib, kot sta navadni tun in očesasti skat;

C.  ker imajo izključne ekonomske cone držav članic Evropske unije ogromen potencial za rast, vendar je treba zagotoviti protiutež z ustreznim upoštevanjem zahtev, povezanih s trajnostnim razvojem;

1.  poziva Komisijo, naj sproži razpravo o možnostih za ohranitev svetovnih morskih virov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov