RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 60k
11.5.2016
PE582.668v01-00
 
B8-0647/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ettepaneku kohta, mis käsitleb investeerimiskohtu süsteemi Atlandi-ülese lepingu läbirääkimiste raames


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta, mis käsitleb investeerimiskohtu süsteemi Atlandi-ülese lepingu läbirääkimiste raames  
B8-0647/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 25. aprillil 2016. aastal algas Atlandi-ülese lepingu läbirääkimiste 13. voor;

B.  arvestades, et arutelu on keskendunud eriõigustele, mille annab välisinvestoritele investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanism;

C.  arvestades, et vastupidiselt sellele, mida väidab kaubandusvolinik, on investeerimiskohtu süsteemis sisalduvate õigusaktide (eelkõige keskkonda ja tervishoidu puudutavad) kaitseklauslid liiga ebamäärased, et hoida ära hargmaiste ettevõtete kaebusi, nagu näitab viie valitsusvälise organisatsiooni korraldatud uuring;

D.  arvestades, et valitsuste ülesanne oleks sel juhul tõendada, et avaliku huvi meetmed on vajalikud ja vastavad õiguspärastele eesmärkidele, mida tõlgendavad erapoolikud eravahekohtunikud, mitte avaliku süsteemi kohtunikud;

1.  nõuab, et komisjon Atlandi-ülese lepingu üle peetavad läbirääkimised viivitamata külmutaks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika