NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 59k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o volatilitě cen zemědělských produktů způsobené ukončením stabilizačních mechanismů


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o volatilitě cen zemědělských produktů způsobené ukončením stabilizačních mechanismů  
B8-0648/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve zprávě francouzského Úřadu pro sledování cen a marží u potravinářských výrobků za rok 2016 se uvádí, že ceny zemědělských produktů a dotace, které dostávají výrobci, ve skutečnosti neumožňují pokrýt výrobní náklady;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 získali chovatelé mladého hovězího o 19 eur na 100 kg živé váhy méně, než aby byli schopni získat odměnu za svou práci a pokrýt vzniklé náklady;

C.  vzhledem k tomu, že ceny zemědělských produktů a ceny pro koncové zákazníky se stále více rozcházejí, jelikož ceny zemědělských produktů v roce 2015 o 2,4 % poklesly (po poklesu 5,3 % v roce 2014), zatímco ceny pro koncové zákazníky o 0,5 % vzrostly;

D.  vzhledem k tomu, že tuto situaci zhoršuje nestabilní vývoj cen zemědělských produktů (kdy cena obilovin, mléka a masa závisí bezprostředně na celosvětové nabídce a poptávce), který je důsledkem ukončení platnosti stabilizačních mechanismů (kvót, dotací, garantovaných cen apod.);

1.  žádá Komisi a Radu, aby znovu zavedly kvóty a přijatelné garantované minimální ceny a aby zvýšily cla u zemědělských produktů pocházejících ze zemí, které provozují nepřípustný dumping.

Právní upozornění - Ochrana soukromí