PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 61k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0684/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl žemės ūkio maisto produktų kainų svyravimo pasibaigus stabilumo mechanizmų taikymo laikotarpiui


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl žemės ūkio maisto produktų kainų svyravimo pasibaigus stabilumo mechanizmų taikymo laikotarpiui   
B8-0684/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 2016 m. ataskaitoje Prancūzijos maisto produktų kainodaros ir pelno maržų observatorija atkreipia dėmesį tai, jog žemės ūkio produktų kainos ir subsidijos, kurias gauna ūkininkai, neleidžia jiems padengti realiųjų gamybos išlaidų;

B.  kadangi 2015 m. deficitas, kurį patyrė galvijų jauniklių augintojai siekdami sumokėti už darbą ir susijusias išlaidas, vidutiniškai siekė 19 eurų 100 kg gyvos mėsos;

C.  kadangi žemės ūkio maisto produktų gamintojų kainų ir kainų galutiniams vartotojams atotrūkis padidėjo, žemės ūkio produktų kainos 2015 m. sumažėjo 2,4 proc., o 2014 m. – 5,3 proc., tuo metu kainos galutiniams vartotojams padidėjo 0,5 proc.;

D.  kadangi pasibaigus stabilumo mechanizmų (kvotos, subsidijos, garantuotosios kainos ir kt.) taikymo laikotarpiui ši padėtis dar paūmėjo dėl chaotiško žemės ūkio maisto produktų kainų svyravimo, nes grūdų, pieno ir mėsos kainos tiesiogiai priklauso nuo pasiūlos ir paklausos pasaulinėse rinkose;

1.  ragina Komisiją ir Tarybą grąžinti kvotas, deramas mažiausias garantuotąsias kainas ir padidinti muitus žemės ūkio maisto produktams iš šalių, kurios vykdo nepriimtiną dempingą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika