PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 75k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl struktūrinių iš investicijų sutaupytų lėšų pertekliaus euro zonoje


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl struktūrinių iš investicijų sutaupytų lėšų pertekliaus euro zonoje  
B8‑0650/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Vokietijos einamosios sąskaitos perteklius šiuo metu viršija 9,8 BVP procentinių punktų;

B.  kadangi šį perteklių paaiškina keletas struktūrinių ypatybių: senėjanti visuomenė daro poveikį santaupoms ir potencialiam ekonomikos augimui, didelė pramonės reikšmė, nulinis valdžios sektoriaus deficitas ir kt.;

C.  kadangi šis perteklius atspindi struktūrinį neatitikimą, atsiradusį dėl bendros valiutos, didėja ekonomikos struktūros skirtumai euro zonos šalyse;

D.  kadangi dėl šios priežasties gamybos pajėgumai susitelkia centrinėje euro zonos dalyje, skiriasi valstybių narių einamųjų sąskaitų balansai ir pajamos;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti naują postūmi investuoti į viešąją infrastruktūrą naujomis fiskalinėmis paskatomis, kad būtų galima ištaisyti perteklines santaupas investicijoms;

2.  reikalauja, kad Komisija nustotų skatinti „kaimynų išnaudojimo“ politiką.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika