PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 60k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la excedentul structural de economii în raport cu investițiile în zona euro


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la excedentul structural de economii în raport cu investițiile în zona euro  
B8-0650/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât excedentul actual din Germania depășește de acum 9,8% din PIB;

B.  întrucât mai multe caracteristici structurale explică acest excedent: îmbătrânirea demografică care influențează economiile și creșterea potențială, ponderea mare a industriei, lipsa deficitului public etc.;

C.  întrucât acest excedent reflectă asimetria structurală determinată de o monedă unică care exacerbează diferențele dintre structurile economice ale țărilor care aparțin zonei euro;

D.  întrucât, ca urmare a acestui fapt, capacitatea de producție a UE este concentrată în inima zonei euro, acest lucru generând, la rândul său, diferențe legate de situația conturilor curente și venituri între statele membre,

1.  solicită Comisiei și statelor membre să relanseze investițiile în infrastructuri publice prin noi impulsuri bugetare, pentru a corecta excedentul de economii în raport cu investițiile;

2.  solicită Comisiei să nu mai promoveze politicile defavorabile vecinilor.

Notă juridică - Politica de confidențialitate