PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 304kWORD 60k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o strukturnem presežku varčevanja nad naložbami v euroobmočju


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o strukturnem presežku varčevanja nad naložbami v euroobmočju  
B8-0650/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker nemški presežek na tekočem računu plačilne bilance zdaj znaša že več kot 9,8 odstotne točke BDP;

B.  ker ta presežek povzročajo različne strukturne značilnosti: staranje prebivalstva, ki vpliva na varčevanje in na potencialno rast, večji vpliv industrije, odsotnost javnofinančnega primanjkljaja...;

C.  ker ta presežek odraža strukturno neravnovesje, ki izhaja iz enotne valute, zaradi katere nastajajo čedalje večje razlike med gospodarskimi strukturami držav euroobmočja;

D.  ker se zaradi tega proizvodne zmogljivosti koncentrirajo v osrčju euroobmočja, zaradi česar pa nastajajo razlike med državami pri stanju na tekočem računu in pri prihodkih;

1.  poziva Komisijo in države članice, naj ponovno podprejo naložbe v javno infrastrukturo z novimi proračunskimi spodbudami, da bi popravili neravnovesje med varčevanjem in naložbami;

2.  zahteva, naj Komisija preneha spodbujati politiko „izkoriščanja sosedov“.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov