FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
11.5.2016
PE582.671v01-00
 
B8-0650/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om överskottet i det strukturella sparandet och investeringar i euroområdet


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om överskottet i det strukturella sparandet och investeringar i euroområdet  
B8-0650/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det tyska överskottet överstiger numera 9,8 % av BNP.

B.  Det finns flera strukturella förklaringar till överskottet: den åldrande befolkningen påverkar sparandet och den potentiella tillväxten, industrins betydelse ökar, det finns inget offentligt underskott osv.

C.  Detta överskott speglar den strukturella asymmetri som är en följd av en gemensam valuta som skapar allt större skillnader i de ekonomiska strukturerna i länderna i euroområdet.

D.  Följden blir att produktionskapaciteten koncentreras till det centrala euroområdet och att en skillnad uppstår i bytesbalansen och i inkomsterna länderna emellan.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att satsa på investeringar i offentlig infrastruktur genom nya finanspolitiska incitament för att styra sparöverskottet till investeringar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphöra med den politik som förs på bekostnad av sina grannländer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy